^ Back to Top

Çamlıkoz (Akbunus) Köyünün Tarihi

Köyümüz ilk yerleşim yeri olarak, köy sınırları içindeki Kerahçur denilen yerde, oradan da Dev daşları denilen yere, da ha sonra Elmalı Gözelere ve Ahpuallar (Köprübaşı) a, en son olarakta  bugünkü yerleşim yerine kurulmuştur.